Jokainen meistä tarvitsee rautaa - Obsidan

Jokainen meistä tarvitsee rautaa

Raudalla on tärkeä rooli hemoglobiinin muodostumisessa. Hemoglobiinin tehtävä on kuljettaa happea keuhkoista kudoksiin. Vaikeassa raudanpuutteessa veren hemoglobiini laskee, eli kehittyy anemia.

Raudanpuute on anemian yleisin syy. Hedelmällisessä iässä olevien naisten raudanpuutteen aiheuttavat useimmiten kuukautisvuodot. Raskauden aikainen raudan tarpeen suureneminen johtuu äidin verimäärän lisääntymisestä, istukasta ja sikiön kasvusta, mikä voi johtaa raudanpuutteeseen. Joissakin tapauksissa raudanpuute johtuu elimistön sisäisestä verenvuodosta (esim. mahalaukussa tai suolistossa) tai imeytymishäiriöstä, kuten keliakiasta.

Anemian oireisiin kuuluvat muun muassa väsymys, päänsärky sekä hengästyminen.

Tutustu raudanpuuteanemian oireisiin.

Jos epäilet sairastavasi raudanpuuteanemiaa, ota yhteyttä lääkäriisi.

Miten raudanpuuteanemiaa voidaan ehkäistä?

Raudanpuuteanemiaa voidaan ehkäistä varmistamalla, että raudansaanti on riittävää ja raudan menetys vähäistä.

Lue, mistä ravintoaineista saat rautaa.

Runsaasta kuukautisvuodosta johtuvaa anemiaa voidaan ehkäistä rautalääkkeillä. Vuodon runsautta voidaan myös hillitä e‐pillereillä, hormonikierukalla tai vuotopäivinä käytettävällä vuodon määrää vähentävällä lääkityksellä. Raudan riittävästä saannista tulee huolehtia myös raskauden ja imetyksen aikana.

Myös kovaa kestävyysliikuntaa harrastavat naiset sekä kasvuiässä olevat ja runsasta liikuntaa harrastavat nuoret miehet saattavat tarvita ajoittaista rautalääkitystä.

Miten raudanpuuteanemiaa hoidetaan?

Hoidon tavoitteena on korjata veren hemoglobiinipitoisuutta ja tasapainottaa ferritiiniarvoja, eli elimistön rautavarastoja. Tämä voidaan saavuttaa rautalääkityksellä. Lääkitys kannattaa aloittaa aluksi yhdellä tabletilla päivässä tai joka toinen päivä haittavaikutusten ehkäisemiseksi. Muutaman päivän kuluttua annos voidaan kaksinkertaistaa.

Anemian korjaantumiseen menee tavallisesti 6–10 viikkoa. Tämän jälkeen hoitoa on hyvä jatkaa vielä 4–6 kuukautta ferritiiniarvojen tasapainottamiseksi.

Hitaasti kehittynyt anemia hoidetaan yleensä pelkällä suun kautta otettavalla rautalisällä. Jos anemia kuitenkin aiheuttaa potilaalle voimakkaita oireita, hoidoksi voidaan harkita verensiirtoa tai rautainfuusiota.


Lähteet:

Raudanpuuteanemia. Lääkärikirja Duodecim.

Raskaus ja rauta. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala.

Raudanpuuteanemian diagnostiikka ja hoito. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Allan Rajamäki ja Kari Punnonen.

Anemia (alhainen hemoglobiini). Duodecim Terveyskirjasto.

Raudanpuute ilman anemiaa – miten ferritiiniarvoa tulkitaan? Potilaan Lääkärilehti.