Alla behöver vi järn - Obsidan

Alla behöver vi järn

Järn har en viktig roll i produktionen av hemoglobin. Hemoglobinets uppgift är att transportera syre från lungorna ut till vävnaderna. Vid svår järnbrist sjunker blodets hemoglobinnivå, vilket innebär att anemi utvecklas.

Järnbrist är den vanligaste orsaken till anemi. För kvinnor i fertil ålder är det oftast mensblödningarna som orsakar järnbrist. Det ökade behovet av järn under graviditet beror på mammans ökade blodvolym, moderkakan och på fostrets tillväxt, och detta kan leda till järnbrist. I vissa fall beror järnbristen på en inre blödning (t.ex. i magsäcken eller tarmen) eller på ett försämrat upptag, exempelvis vid celiaki.

Anemi kan ge symtom som trötthet, huvudvärk och andfåddhet.

Läs mer om symtomen på järnbristanemi.

Om du misstänker att du har järnbristanemi, kontakta din läkare.

Hur kan järnbristanemi förebyggas?

Järnbristanemi kan förebyggas genom att se till att intaget av järn är tillräckligt och förlusten av järn liten.

Läs om vilka födoämnen som innehåller järn.

Anemi som beror på rikliga mensblödningar kan förebyggas med järntillskott. Blödningarna kan också dämpas med p-piller, hormonspiral eller med ett läkemedel som används under dagarna med blödning och som minskar blödningsmängden. Ett tillräckligt intag av järn bör säkerställas också under graviditet och amning.

Också kvinnor som håller på med intensiv uthållighetsträning samt växande unga män som idrottar aktivt kan tidvis behöva järntillskott.

Hur behandlas järnbristanemi?

Målet med behandlingen är att korrigera hemoglobinkoncentrationen i blodet och balansera ferritinvärdena, d.v.s. kroppens järnförråd. Det här kan uppnås genom intag av järntillskott. Det kan vara bra att inleda behandlingen med en tablett om dagen eller varannan dag för att förhindra att biverkningar uppkommer. Efter några dagar kan dosen fördubblas.

Behandlingen bör fortsätta i ytterligare några månader efter att hemoglobinnivån återställts.

Anemi som utvecklats långsamt behandlas vanligen enbart med järntillskott som tas via munnen. Om anemin däremot orsakar kraftiga symtom kan behandling i form av blodtransfusion eller järninfusion övervägas.


Källor:

Raudanpuuteanemia. Lääkärikirja Duodecim.
Raskaus ja rauta. HUS Helsingin yliopistollinen sairaala.
Raudanpuuteanemian diagnostiikka ja hoito. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. Allan Rajamäki ja Kari Punnonen.
Anemia (alhainen hemoglobiini). Duodecim Terveyskirjasto.
Raudanpuute ilman anemiaa – miten ferritiiniarvoa tulkitaan? Potilaan Lääkärilehti.