Vad behöver kroppen järn till? - Obsidan

Vad behöver kroppen järn till?

Det behövs järn för att hemoglobin till de röda blodkropparna ska kunna bildas. Hemoglobinets uppgift är att transportera syre från lungorna ut till vävnaderna. Vid svår järnbrist sjunker blodets hemoglobinnivå, vilket innebär att anemi utvecklas.

Hur känner man igen anemi?

Symtomen på lindrig anemi och järnbrist är inte alltid så lätta att känna igen eller diagnostisera, eftersom kroppen kan anpassa sig till anemi som utvecklas långsamt. Då och då händer det att järnbrist konstateras av en slump i samband med att blodprov tas.

Järnbristanemi kan ge till exempel följande symtom:

  • Trötthet
  • Andfåddhet
  • Blekhet
  • Huvudvärk
  • Öronsus
  • Snabbare hjärtfrekvens
  • Smärta i tungan
  • Smärta vid nedsväljning
  • Skörare naglar
  • Förvärrade symtom på hjärt- och lungsjukdomar

Vid järnbristanemi kan många olika typer av symtom uppkomma. Om du misstänker att du kan ha järnbristanemi, kontakta din läkare.


Källor:

Raudanpuuteanemia. Lääkärikirja Duodecim.

Raudanpuute. Duodecim Terveyskirjasto.