Käyttöehdot - Obsidan

Käyttöehdot

Päivitetty 2.4.2020

1. Ehtojen hyväksyminen

Seuraavat ehdot ja voimassa oleva lainsäädäntö koskevat UCB (Pharma) (“UCB:n”) palveluiden käyttöäsi www.obsidan.fi-sivustossa (“Obsidan-sivustossa”) ja sen sivuilla. Käyttäessäsi Obsidan-sivuston tiettyjä palveluita (“Obsidanin palveluita”) sinua ja UCB:tä koskevat myös kaikki kyseisten palveluiden ohjeet ja säännöt, joita saatetaan ajoittain lähettää sivustoon. Kaikki kyseiset ohjeet ja säännöt sisältyvät näiden käyttöehtojen viitteisiin. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Obsidan-sivustossa olevia tietoja, asiakirjoja, tuotteita, tavaramerkkejä, palveluita ja muuta aineistoa, mukaan lukien Obsidan-sivustossa olevat linkit ja ohjelmat (eli “sisältöä”).

Liikkumalla Obsidan-sivustossa hyväksyt rajoituksetta ja varauksetta nämä käyttöehdot, jotka sisältävät Obsidan-sivuston tietosuojakäytännöt ja evästekäytännöt, ja myönnät, että ne korvaavat ja kumoavat muut sinun ja UCB:n väliset Obsidan-sivuston käyttöä koskevat sopimukset.

UCB saattaa milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on siirretty Obsidan-sivuston Käyttöehdot-sivulle. Kyseiset muutokset sitovat käyttäjiä, joten lue sinua sitovat ajantasaiset käyttöehdot säännöllisesti tältä sivulta. Se, että jatkat Obsidan-sivuston käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen, tulkitaan niin, että olet hyväksynyt muuttuneet käyttöehdot.

2. Näiden käyttöehtojen rikkominen

Jollet noudata näitä käyttöehtoja, palvelun tai sisällön käyttöoikeutesi päättyy automaattisesti ja sinun on heti hävitettävä mistä tahansa sisällön osasta tekemäsi kopiot riippumatta siitä, onko kopio tallennettu tiedostoon, asiakirjaan tai muuhun.

Jos UCB harkintansa mukaan toteaa, ettet ole noudattanut joitakin näistä käyttöehdoista, UCB saattaa muiden oikeuksien tai korvausvaatimusten lisäksi, eikä niiden sijasta tai niihin rajoittuen, ilmoittaa sinulle, että olet toiminut näiden käyttöehtojen vastaisesti, poistaa lähettämäsi tai toimittamasi sisällöt ja viestit, ilmoittaa asianmukaisille lainvalvojille tai lähettää heille viestejä tai sisältöä ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan kaikissa maissa ja ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimiin.

3. Yleiset rajoitukset

Jos näiden käyttöehtojen tai niiden olennaisen osan (erityisesti, mutta ei ainoastaan, oikeuspaikkaa ja lainkäyttöaluetta, vahingonkorvausta, takuun kieltolauseketta, vastuuvapauslauseketta ja tietosuojakäytäntöä koskevien ehtojen) noudattaminen ei ole lain mukaan sallittua lainkäyttöalueellasi tai Obsidan-sivustoon siirtyminen on alueellasi laitonta, sinulla ei ole oikeutta käyttää Obsidan-sivustoa.

Jos silti käytät Obsidan-sivustoa, teet sen omalla riskilläsi.

4. Palvelun tai sisällön muutokset

UCB pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja toistuvasti muuttaa palvelua tai sisältöä tai lopettaa sen tilapäisesti tai pysyvästi ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä etukäteen. UCB ei vastaa palvelun tai sisällön muutoksesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta sinulle eikä kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista.

5. Ei palvelun tai sisällön kaupallista käyttöä

Palvelua tai sisältöä, palvelun tai sisällön käyttöä ja palvelun tai sisällön käyttöoikeuksia ja niiden osia ei saa jäljentää, monistaa, kopioida, myydä, jälleenmyydä eikä hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin.

6. Immateriaalioikeudet

Obsidan-sivuston sisältö on UCB:n tai sen lisenssinantajien tekijänoikeuksilla suojattua omaisuutta. UCB ei kuitenkaan omista kaikkia Obsidan-sivuston sisällössä mahdollisesti mainittuja tavaramerkkejä. Jokainen lataamassasi sisällössä oleva tekijänoikeuksia tai muuta omistusoikeutta koskeva ilmoitus on säilytettävä ja jäljennettävä. On oletettava, että kaikki Obsidan-sivustossa näkyvä sisältö on tekijänoikeudella suojattua, ellei muuta ole ilmoitettu, eikä sitä saa käyttää ilman UCB:n kirjallista suostumusta muutoin kuin näissä käyttöehdoissa tai Obsidan-sivustossa olevassa tekstissä ilmoitetulla tavalla. UCB ei takaa, että kun käytät Obsidan-sivustossa näkyvää sisältöä, käyttö ei loukkaa sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, joita UCB ei omista tai jotka eivät ole UCB:n palveluksessa.

Edellä mainittua rajoitettua käyttöoikeutta lukuun ottamatta sinulle ei myönnetä eikä anneta mitään lisenssiä eikä oikeutta sisältöön eikä mitään UCB:n tai muun osapuolen tekijänoikeuksia.

Obsidan-sivustossa saattaa olla tavaramerkkejä, patentteja, omistustietoja, tekniikoita, tuotteita, prosesseja tai muita UCB:n ja muiden osapuolten omistusoikeuksia tai viittauksia niihin. Sinulle ei myönnetä eikä anneta mitään lisenssiä eikä oikeutta kyseisiin tavaramerkkeihin, patentteihin, liikesalaisuuksiin, tekniikoihin, tuotteisiin, prosesseihin eikä muihin UCB:n ja muiden osapuolten omistusoikeuksiin.

Saat liikkua vapaasti Obsidan-sivustossa, mutta saat ladata tästä sivustosta sisältöä, kuten tekstiä, kuvia, ääntä ja videoita, vain ei-kaupalliseen henkilökohtaiseen käyttöön, jos kyseisessä palvelussa ei mainita muita rajoituksia. Sisältöä ei kuitenkaan saa jakaa, muuttaa, siirtää, käyttää uudelleen, lähettää uudelleen eikä käyttää julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin ilman UCB:n kirjallista suostumusta (UCB Pharma Oy Finland, puh. 010 234 6800, ucb.finland@ucb.com).

7. Tietosuoja

UCB kunnioittaa yksityisyyden suojaa, joten tietojen suojaus on UCB:lle hyvin tärkeää. Tietojasi käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja UCB:n sitoutumisesta tietosuojaan on tietosuojakäytännöissä, jotka sisältyvät näiden käyttöehtojen viitteisiin.

8. Takuun kieltolauseke

Hyväksyt, että UCB ei anna täsmällisiä lääketieteellisiä neuvoja (esimerkiksi yksittäisiin tai tiettyihin tapauksiin liittyviä hoitoja ja diagnooseja, toisia mielipiteitä diagnosointia ja hoitoa varten eikä hoitoihin liittyviä suosituksia), ei aio puoltaa tai suositella minkään tuotteen tai palvelun valintaa tai ostamista eikä hyväksy tai takaa Obsidan-sivustossa mainostetun tai linkitetyn terveydenhoitopalveluiden tarjoajan sopivuutta, suosituksia tai pätevyyttä.

UCB:n tarkoituksena on lisätä terveyttä koskevaa tietämystä. Tämä palvelu on tarkoitettu tavallisille kuluttajille vain tiedon antamista ja oppimista varten, eikä se korvaa lääketieteen ammattilaisen antamia neuvoja. Obsidan-sivustoissa ei anneta täsmällisiä lääketieteellisiä neuvoja, ja UCB kehottaa kääntymään lääkärin, terveydenhoitajan tai muun terveydenhoitopalveluiden tarjoajan puoleen, jos haluat vastauksia omiin kysymyksiisi tai diagnosointia ja hoitoa koskevia tietoja.

Vaikka UCB pyrkiikin kaikin tavoin varmistamaan, että sisältö on virheetöntä ja ajantasaista, siinä saattaa olla asia- tai kirjoitusvirheitä. UCB pidättää itsellään oikeuden tehdä sisältöön muutoksia, korjauksia ja parannuksia, milloin tahansa, ilman erillistä ilmoitusta.

UCB ei anna Obsidan-sivustoa eikä Obsidan-sivustossa olevia ja sen kautta saatavia tietoja, tuotteita, palveluita, tavaroita ja muuta aineistoa koskevia nimenomaisia eikä oletettuja takuita. UCB ei vastaa sisällössä olevista virheistä ja laiminlyönneistä. KAIKKI SISÄLTÖ ON ANNETTU SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTEI SE LOUKKAA OMISTUSOIKEUKSIA TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIA. UCB EI TAKAA MITÄ TAHANSA TARKOITUSTA VARTEN KÄYTTÖÖSI ANNETTUJEN TIETOJEN OIKEA-AIKAISUUTTA, VOIMASSAOLOA, TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ VIRHEETTÖMYYTTÄ.

Jotkin lainkäyttöalueet eivät salli oletettujen takuiden poissulkemista, joten edellinen poissulkeminen ei välttämättä koske sinua.

UCB ei voi taata eikä takaa, ettei Obsidan-sivuston kautta ladattavissa olevissa tiedostoissa ole tartuntoja, viruksia, matoja, troijalaisia tai muita saastuttavia tai haitallisia ominaisuuksia sisältäviä koodeja. Hyväksyt, että olet ainoastaan itse vastuussa riittävien varotoimien, menetelmien ja tarkastusten käyttöönotosta, joka mielestäsi riittää tarvittavaan tiedon virheettömään syöttämiseen ja tulostamiseen, sekä sellaisten menetelmien ylläpitämisestä, joilla menetetyt tiedot voidaan palauttaa Obsidan-sivuston ulkopuolella.

UCB ei vastaa myöskään tietojen tai muun aineiston menetyksestä, joka aiheutuu Obsidan-sivuston käyttämisestä. UCB ei takaa, että palvelu toimii keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, turvallisesti ja virheettömästi.

9. Vahingonkorvaus

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot, kulut, kanteet, toimet, vaatimukset, oikeudenkäynnit (juridiset tai hallinnolliset), tuomiot ja kustannukset (mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot), joita UCB:lle tai sen toimihenkilöille, johtajille, työntekijöille, asiamiehille, tiedonantajille, kumppaneille, mainostajille, toimittajille ja meidän seuraajillemme, valtuutetuillemme tai lisenssinhaltijoillemme sekä heidän toimihenkilöilleen, johtajilleen ja työntekijöilleen aiheutuu kolmannen osapuolen vaatimuksista, jotka liittyvät Obsidan-sivuston käyttöösi tai näiden käyttöehtojen tai muiden Obsidan-sivustossa olevien ehtojen noudattamatta jättämiseen.

10. Vastuuvapauslauseke

HYVÄKSYT, ETTÄ UCB JA SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, ASIAMIEHET, TIEDONANTAJAT, KUMPPANIT, MAINOSTAJAT JA TOIMITTAJAT EIVÄT VASTAA SINULLE EIVÄTKÄ MUILLE OBSIDAN-SIVUSTON KÄYTTÄJILLE SUORISTA, VÄLILLISISTÄ, ESIMERKILLISISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA EIVÄTKÄ MUISTA RAHALLISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, KULUISTA, SAKOISTA, RANGAISTUKSISTA, MENETETYISTÄ VOITOISTA, LIIKETOIMINNASTA TAI VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA AIHEUTUVAT MILLÄÄN TAVALLA OBSIDAN-SIVUSTOSTA TAI SEN KAUTTA SAAVUTETUISTA SIVUSTOISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, EIVÄTKÄ OBSIDAN-SIVUSTON TAI SEN KAUTTA SAAVUTETTAVASTA SISÄLLÖSTÄ TAI TIEDOSTA. HYVÄKSYT, ETTÄ JOS OLET TYYTYMÄTÖN OBSIDAN-SIVUSTOON, AINOA MUUTOKSENHAKUKEINO ON OBSIDAN-SIVUSTON KÄYTÖN LOPETTAMINEN.

11. Mainostajat

Kirjeenvaihtosi ja liiketoimintasi Obsidan-sivustossa tai sen kautta löytyneiden mainostajien kanssa tai osallistumisesi heidän myynninedistämiseensä, mukaan lukien niihin liittyvien tavaroiden ja palveluiden toimitus ja maksu, sekä kyseisiin toimiin liittyvät muut ehdot, takuut tai esitykset ovat ainoastaan sinun ja kyseisen mainostajan välisiä. Hyväksyt, että Obsidan-sivusto ei vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka aiheutuvat kyseisistä toimista tai kyseisten mainostajien sisältymisestä Obsidan-sivustoon.

12. Käyttösäännöt

Laittoman, uhkaavan, herjaavan, loukkaavan, siveettömän, pöyristyttävän, kiihottavan, pornografisen ja rienaavan aineiston, avustuspyyntöjen, allekirjoitusvetoomusten, ketjukirjeiden, pyramidihuijauksiin liittyvien kirjeiden, mainosten ja muun sellaisen aineiston lähettäminen ja siirtäminen, joka voi olla osana rikollisena pidettävää käyttäytymistä tai kannustaa siihen, aiheuttaa siviilioikeudellisen vahingonkorvausvastuun tai muulla tavoin rikkoa lakia, on kiellettyä. UCB tekee yhteistyötä lainvalvojien kanssa ja noudattaa tuomioistuimen päätöksiä, jotka määräävät tai pyytävät UCB:tä paljastamaan tällaista tietoa tai aineistoa lähettäviä henkilöitä.

Jos UCB:n tietoon tulee, että olet rikkonut jotakin näistä käyttöehdoista, UCB saattaa ryhtyä heti toimeen esimerkiksi estämällä, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta käyttäjää käyttämästä UCB:n tarjoamia palveluita ja ottamalla talteen tietoa ja sisältöä, jota käyttäjä on siirtänyt Obsidan-sivustoon. UCB ei vastaa näistä toimista aiheutuvista vahingoista.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan kaikki vahingot, kulut, kanteet, toimet, vaatimukset, oikeudenkäynnit (juridiset tai hallinnolliset) ja kustannukset, joita UCB:lle aiheutuu keskusteluiden, online-keskusteluiden, lähetysten, siirtojen, keskustelupalstojen ja Obsidan-sivuston muun vastaavan sisällön käytöstä tai jotka liittyvät niiden käyttöön, mukaan lukien ne, jotka saattavat aiheutua tämän ilmoituksen vastaisesta toiminnasta. Näitä vaatimuksia ovat esimerkiksi tavaramerkkiin, palvelumerkkiin, kauppanimeen, tekijänoikeuteen, patentinloukkaukseen, tavaramerkin arvon heikentämiseen, mahdollisten liikesuhteiden tai sopimussuhteiden tahalliseen vahingoittamiseen, epäreiluun kilpailuun, kunnianloukkaukseen tai maineen vahingoittamiseen, takuun väärintulkintaan tai rikkomiseen tai muuhun liiketoiminnan vahingoittamiseen perustuvat vaatimukset.

13. Lataukset

Obsidan-sivustoon sähköpostitse tai muuten lähettämääsi viestintää ja aineistoa, kuten tietoja, kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia ja muuta vastaavaa, ei pidetä ja käsitellä luottamuksellisena eikä yksityisenä tietona, mutta kuitenkin tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Kaikesta lähettämästäsi tai siirtämästäsi aineistosta tulee UCB:n tai sen tytäryhtiöiden omaisuutta ja sitä voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, kuten jäljentämiseen, julkistamiseen, siirtämiseen, julkaisemiseen, joukkolähetyksiin ja lähettämiseen. UCB saa lisäksi käyttää vapaasti kaikkia Obsidan-sivustoon lähettämiäsi viestinnän sisältämiä ideoita, käsitteitä, osaamista ja tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, kuten tuotteiden markkinointiin, valmistukseen ja kehittämiseen kyseisten tietojen avulla.

14. Lähetysten ja latausten tarkistus

UCB ei valvo eikä tarkista sivustossa olevia keskusteluita, online-keskusteluita, lähetyksiä, siirtoja, keskustelupalstoja eikä vastaavaa sisältöä eikä ole siihen velvoitettu. UCB ei vastaa niistä peräisin olevasta sisällöstä aiheutuneista vahingoista eikä sivuston kyseisten paikkojen sisältämien tietojen asiavirheistä, yksityisyyden paljastumisesta, vaarasta, kiroilusta, pornografiasta, siveettömyydestä, vääryydestä, laiminlyönnistä, herjauksesta, kunnianloukkauksesta, maineen tahraamisesta eikä virheistä. UCB pidättää kuitenkin itsellään oikeuden harkintansa mukaan estää tai poistaa viestintää ja aineistoa, jota se ei pidä hyväksyttävänä.

KESKUSTELUISSA, ONLINE-KESKUSTELUISSA, LÄHETYKSISSÄ, SIIRROISSA, KESKUSTELUPALSTOILLA JA MUUSSA VASTAAVASSA SISÄLLÖSSÄ OLEVIA VIESTEJÄ, NEUVOJA, MIELIPITEITÄ JA MUUTA TIETOA EI TULE TULKITA AMMATTILAISTEN ANTAMIKSI NEUVOIKSI EIKÄ OHJEIKSI.

15. Kerro ystävälle

Käytä tätä palvelua vain, jos tiedät, että se saattaa kiinnostaa vastaanottajaa. UCB ei ole velvoitettu lähettämään ehdotettua artikkelia edelleen vastaanottajalle.

16. Linkit

UCB ei ole tarkistanut kolmansien osapuolten sivustoja, joissa on linkkejä Obsidan-sivustoon, eikä vastaa kyseisten sivustojen sisällöstä eikä muidenkaan Obsidan-sivustoon linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Saat muodostaa linkin Obsidan-sivustoon, jos sen sisältöä ei näytetä kehyksessä. UCB saattaa harkintansa mukaan kieltää muut linkit. Tällöin linkki on poistettava kahden vuorokauden kuluessa siitä, kun olet vastaanottanut UCB:n ilmoituksen. UCB ei vastaa Obsidan-sivustosta muualle johtavista linkeistä muille aiheutuvista vahingoista eikä varsinkaan vastaa niiden sisällön lainmukaisuudesta ja virheettömyydestä. UCB ei vastaa kolmansien osapuolten käyttöehtojen ja tietosuojakäytäntöjen rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä aiheutuvista vahingoista.

17. Käyttölupa

Vakuutat olevasi vähintään 18-vuotias ja että sinulla on laillinen oikeus ja kyky solmia tämä sopimus sekä käyttää Obsidan-sivustoa näiden käyttöehtojen mukaisesti.

18. Muut

Jos UCB ei vaadi tai valvo näiden käyttöehtojen tietyn ehdon tarkkaa noudattamista, sitä ei tule tulkita vapautukseksi oikeudesta tai ehdosta. Osapuolten välinen menettely ja kaupankäyntitapa eivät milloinkaan aiheuta muutosta mihinkään näiden käyttöehtojen ehtoon millekään osapuolelle ilman ilmoitusta sinulle.

Jos tuomioistuin tai muu lainkäyttöalue ei pidä jotain näiden käyttöehtojen ehdoista täytäntöönpanokelpoisena, kyseiset ehdot rajoitetaan tai poistetaan tarpeelliseen vähimmäislaajuuteen niin, että nämä käyttöehdot pysyvät muutoin täysin voimassa.

Nämä käyttöehdot muodostavat koko sinun ja UCB:n välisen tätä aihetta koskevan sopimuksen sekä syrjäyttävät ja yhdistävät tässä kaikki sinun ja UCB:n välillä aiemmin tehdyt lupaukset ja sopimukset, jotka liittyvät mihinkään näiden käyttöehtojen aiheisiin.

Näitä käyttöehtoja ja niiden osia ei saa muuttaa muutoin kuin muualla näissä käyttöehdoissa mainituilla tavoilla. Nämä käyttöehdot syrjäyttävät kaiken sellaisen Obsidan-sivustossa olevan sisällön, joka on ristiriidassa tai epäjohdonmukainen näiden käyttöehtojen kanssa.

19. Oikeuspaikka ja lainkäyttöalue

Käyttämällä Obsidan-sivustossa olevia palveluja sovit UCB:n kanssa, että kaikkia Obsidan-sivuston käytöstäsi ja käyttöoikeuksistasi aiheutuvia riitoja ja asioita (mukaan lukien muut kuin sopimuksenmukaiset riidat ja vahingonkorvausvaatimukset) ohjataan, tulkitaan ja valvotaan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Ellei näihin käyttöehtoihin liittyviä erimielisyyksiä pystytä ratkaisemaan neuvottelemalla, ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa.

6/2024, FI-OT-2400029